WFP

Fighting world hunger

torsdag 11. mars 2010

Dyrs rettigheterNOAH er organisasjonen som alltid fremmer dyrenes sak, og som ikke er fornøyd med kompromisser på deres bekostning. De ser at dyr ønsker å leve; derfor skal de ikke drepes. 
De ser at dyr ønsker å utfolde seg; derfor har de krav på frihet. 
De ser at dyr søker livsglede; derfor har de krav på mulighetene som ligger i deres natur.
Dyr er ikke til for at mennesker skal utnytte dem. De er skapt for å leve sine egne liv.
Derfor arbeider NOAH mot all utnytting av dyr.

 

NOAHs visjon er at dyr ikke skal holdes innesperret i trange bur og båser hvor de knapt kan snu seg,
men tvert imot ha frihet til å leve sine liv etter eget ønske.
Deres visjon er at dyr ikke skal gjennomgå smertefulle eksperimenter
eller trenes med vold til å adlyde mennesker,
men tvert imot ha mulighet til livsglede i sitt naturlige miljø.
Vår visjon er at dyr ikke skal drepes for menneskers interesser,
men at deres liv blir sett på som verdifullt for dyrene selv.


Derfor erklærer vi at:

1. Alle dyr er enkeltindivider, og har en verdi i seg selv uavhengig av nytteverdien for andre.
2. Alle dyr har rettigheter som fremgår av denne erklæringen i henhold til sine behov uavhengig av art, rase, kjønn, alder og deres status i menneskesamfunnet.
3. Alle dyr har rett til å bevege seg fritt, rett til frisk luft og rett til å utfolde seg i det miljøet som er naturlig for arten, og i henhold til sine artsspesifikke atferdsbehov. Alle dyr som er gjort avhengige av menneskene har rett til å få sine endrede, men artsspesifikke, behov dekket.
4. Alle dyr har rett til naturlig samvær med artsfeller utfra artens fysiske og sosiale behov.
5. Alle dyr har rett til at deres formering ikke blir manipulert kun utfra hensyn til menneskene.
6. Alle dyr har krav på frihet fra å bli påført smerte og lidelse, og fra å bli behandlet nedverdigende av menneskene. Dette gjelder ikke smerte som påføres av hensyn til dyret selv.
7. Alle dyr har krav på å få anerkjennelse for at livet er det viktigste for hvert enkelt individ, og deres ønske om å leve kan derfor ikke ignoreres.
8. Alle dyr har rett til en juridisk status som levende vesner med verdi i seg selv, og til ikke å bli definert som ting eller eiendom. Dette innebærer at deres interesser skal vektlegges i juridiske sammenhenger.
9. Alle dyr har krav på at det tas hensyn til deres livsgrunnlag.

Skriv unner dyrerettighetserklæringen >HER<

1 kommentar:

  1. Er helt forferdelig hvordan enkelte behandler og utnytter dyr. Forstår ikke hva slag tanker som virrer rundt oppi hodet deres, eller hva som motiverer dem til å utføre slik ondskap. Bra at mange sier ifra!

    SvarSlett